Terapeut Viktoria Dalsgård

Terapeut og Spirituel Livsvejleder. Født d. 19. Oktober 1968 og bor i Hornbæk, Nordsjælland, hvor jeg også modtager klienter.

Jeg er født med evnen til se og gennemskue mennesker, også kaldet clairvoyant.

Mit klarsyn og det, at vejlede mennesker, har altid været en del af mit liv. Også før jeg begyndte at tilbyde det som terapeut.

Mit virke som terapeut

Mennesker har spontant, gennem hele livet, søgt min vejledning. For mig har det altid føltes som, at det var en opgave jeg var kaldet til, og tænkte i mange år ikke, at terapi og spirituel livsvejledning også skulle blive min levevej.

Dagligt glæder jeg mig over mit virke som terapeut, og at kunne gøre en forskel for mennesker og for de tilbagemeldinger jeg får fra mine klienter.

Åndsvidenskabelig træning

Min åndvidenskabelige træning som terapeut har jeg blandt andet modtaget på  A.U.M. i Store Merløse, hvor jeg i sin tid uddannede mig til Heilpraktikker. Det var gennem denne uddannelse, jeg for alvor oparbejdede en teoretisk forståelse af noget, der før levede rent intuitivt inde i mig.

Det var vidunderligt, at få ord og noget konkret teori koblet til det jeg allerede mærkede. Heilpraktikken, herunder irisanalyse og homeoøpatisk behandling, fungerede som et fint udgangspunkt for mit arbejde som clairvoyant og terapeut i en årrække, men på et tidspunkt virkede rammerne mere snævre end frigørende, og i dag arbejder jeg rent intuitivt.

Mit livssyn

Jeg er af den overbevisning at vores tanker og følelser er styrende for, hvordan vi møder livet og de udfordringer vi støder ind i undervejs fra fødsel til død. Jeg tror på, at vi har et formål, med det liv vi lever. Man kan kalde det et livstema eller en livsmission.

Jeg har registreret både i egne og andres livsoplevelser, at de samme temaer har det med at gentage sig. Min erfaring som terapeut har vist mig, at vi kan skabe en varig forandring gennem indsigt og forståelse for årsagen bag vores måde at føle, tænke, tale og handle på.

Vi har alle en vej at gå og mulighed for at forandre os samt bruge vores oplevelser til at skabe vækst og komme tættere på at forstå os selv.

Jo større selvindsigt jo nemmere kan vi skabe og manifestere det liv der er i overensstemmelse med vores ønsker, behov og potentiale.

Et liv hvor vi kan blomstre og trives.  Et  liv hvor vi glædes over at være til. 

viktoriadalsgard@gmail.com  I  copyright©2024 | viktoria-dalsgard.com  |  I  privatlivspolitik

Plantagevej 23, 3100 Hornbæk  I  Telefon: 22 53 87 70

Scroll to Top